[:et]Trattoria San Lorenzo (Itaalia, Torino) <img src="https://www.tourism360.net/mtb/poi/eat.png"/>[:en]Trattoria San Lorenzo (Italy, Turin) <img src="https://www.tourism360.net/mtb/poi/eat.png"/>[:]

[:et]Trattoria San Lorenzo (Itaalia, Torino) [:en]Trattoria San Lorenzo (Italy, Turin) [:]